linkedin github youtube instagram

Linked list

Linked list example source code

Web siteleri nasıl çalışır

Sunucu tarafında işletim sisteminin görevi , işlemci, I/O, SSD , yazılımları koordine etmek çalıştırmaktır. İşletim sistemi üzerinde çalışan programlama dili ise bizim yazdığımız kodları renderlayıp bir çıktı üretir oluşturup web sunucu yazılımına aktarır

CSRF Zaafiyeti

CSRF, tam açılımıyla Cross-site request forgery. Türkçe karşılığı olarak siteler arası sahtecilik olarak çevirebiliriz.CSRF yazılım güvenliğe ile alakalıdır. Girdiğiniz sitede csrf koruması yoksa risk altındasınızdır.

SQL Injection 1

SQL, Structured Query Language türkçe olarak Yapılandırılmış Sorgu Dili olarak çevirebiliriz. Adından da anlışalacağı üzere bir sql bir sorgulama dilidir. Veritabanından kayıt alma, kayıt ekleme, kayıt silme gibi işlemler için kullanırız.

Lineer Regression

Lineer regression niceliksel veriler arasındaki bağıntıları kullanarak bilinmeyen bir değeri tahmin etmemizi sağlayan matematiksel bir metottur. 

Ubuntu SSH Kurulumu

SSH, sunucuları kontrol etmek amacıyla kullandığımız özel bir uzak yönetim protokolüdür. Default olarak 22 portundan çalışır.

12