linkedin github youtube instagram

CSRF Zaafiyeti

CSRF, tam açılımıyla Cross-site request forgery. Türkçe karşılığı olarak siteler arası sahtecilik olarak çevirebiliriz.CSRF yazılım güvenliğe ile alakalıdır. Girdiğiniz sitede csrf koruması yoksa risk altındasınızdır.

SQL Injection 1

SQL, Structured Query Language türkçe olarak Yapılandırılmış Sorgu Dili olarak çevirebiliriz. Adından da anlışalacağı üzere bir sql bir sorgulama dilidir. Veritabanından kayıt alma, kayıt ekleme, kayıt silme gibi işlemler için kullanırız.